Menu
Your Cart

Doprava a platby

4. Platba za tovar

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry. Odoslaná objednávka slúži zároveň ako zálohová faktúra, ktorá bude automaticky zaslaná e-mailom. Túto platbu može kupujúci uskutočniť nasledovne:

a. objednávky zo Slovenska
vkladom na náš účet Tatra banka (poplatky za vklad podľa cenníkov jednotlivých bánk)

b. objednávky zo Česka výhradne vkladom na náš účet FIO banka v mene CZK (poplatky za vklad podľa cenníkov jednotlivých bánk)
c.
 prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený v SR na základe potvrdenia objednávky bez poplatku

d. na dobierku. Táto možnosť znamená platbu v hotovosti kuriérovi do ruky pri prevzatí tovaru, účtujeme poplatok 1,20 eur.

4.2 Všetky platby pre zákazníka na Slovensku musia byť uskutočnené v mene EUR, pre zákazníka v Česku v mene CZK

4.3 Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu mailom, spravidla do 5 pracovných dní po expedícii. Faktúra - daňový doklad, spĺňa všetky náležitosti a je opatrená právoplatným podpisom a pečiatkou predávajúceho (elektronický podpis).


6. Doprava

6.1 Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.bollesafety.sk je štandardne vykonávaný v rámci Slovenskej resp. Českej republiky.

6.2 Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:

a. v rámci SR a ČR rozvoz kuriérskou službou GLS.
b. osobný odber tovaru možný nie je

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade, ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

6.5 V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) nie je tovar poistený.

6.6 S tovarom dodá predávajúci kupujúcemu elektronickú faktúru (daňový doklad), ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list. Faktúra sa posiela emailom, spravidla do 5 pracovných dní. Tento doklad si môžete uplatniť takisto pri prípadnej reklamácii tovaru.

6.7 Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatí kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.

6.9 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

6.10 Poplatky za dodanie tovaru do 10 kg sú nasledovné:

  • ZADARMO - doprava v SR pri jednej objednávke nad 60 EUR s DPH alebo pri jednotlivých produktoch podľa bodu 3.6. Doprava v ČR je bezplatná nad 2,000 Kč.
  • 3,90 EUR s DPH resp. 101Kč pre ČR - doprava bude pripočítaná, ak suma objednávky nie je nad 60 EUR s DPH pre SR alebo 2 000 Kč pre ČR