Menu
Your Cart

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.bollesafety.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť Aventys s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, IČO 46 963 570

IČ DPH SK2023680263. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 86430/B. (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.
1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu www.bollesafety.sk vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil.
1.4 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho resp. telefonicky na zákazníckom čísle +421 908 497 681

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na ten istý bankový účet kupujúceho. Peniaze môžu byť vrátené na účet vedený v mene EUR v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike, prípadne v mene CZK v ktorejkoľvek banke v Českej republike.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).

3. Cena za tovar

3.1 Ceny uvedené na internetových stránkach www.bollesafety.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

3.2 Predávajúci je platcom DPH.

3.3 Ceny uvedené na internetových stránkach www.bollesafety.sk sú s DPH.

3.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené, resp. v stave „Zaplatená, expeduje sa“.

3.5 K cene za tovar bude pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia, ak jeho cena nepresiahne sumu 60 € s DPH.

3.6 V prípade, že suma objednávky je nad 60 EUR s DPH je doprava v rámci SR bezplatná.
3.7 Pri platbe na účet (vklad na účet Tatra banky) dodatočný poplatok za túto hotovostnú operáciu znáša kupujúci podľa platného cenníka Tatra banky.

3.8 Pri platbe online platobnou bránou BESTERON poplatky znáša predajca
3.9 Predávajúci umožňuje aj predaj formou dobierky za príplatok 1,20 eur.

4. Platba za tovar

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry. Odoslaná objednávka slúži zároveň ako zálohová faktúra, ktorá bude automaticky zaslaná e-mailom. Túto platbu može kupujúci uskutočniť nasledovne:

a. objednávky zo Slovenska
vkladom na náš účet Tatra banka (poplatky za vklad podľa cenníkov jednotlivých bánk)

b. objednávky zo Česka výhradne vkladom na náš účet FIO banka v mene CZK (poplatky za vklad podľa cenníkov jednotlivých bánk)
c.
 prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený v SR na základe potvrdenia objednávky bez poplatku

d. na dobierku. Táto možnosť znamená platbu v hotovosti kuriérovi do ruky pri prevzatí tovaru, účtujeme poplatok 1,20 eur.

4.2 Všetky platby pre zákazníka na Slovensku musia byť uskutočnené v mene EUR, pre zákazníka v Česku v mene CZK

4.3 Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu mailom, spravidla do 5 pracovných dní po expedícii. Faktúra - daňový doklad, spĺňa všetky náležitosti a je opatrená právoplatným podpisom a pečiatkou predávajúceho (elektronický podpis).

5. Dodacie podmienky

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.bollesafety.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúka.

5.2 Dodacia doba na tovar v ponuke www.bollesafetysk je nasledovná

a. ak je tovar na sklade a kupujúci hodnoverne preukáže kúpnu sumu na účet predávajúceho do 16.00 hod. pracovného dňa, tovar mu môže byť doručený už v nasledovný pracovný deň kdekoľvek v SR kuriérskou službou GLS.  Pre správne doručenie tovaru je nutné uviesť presnú adresu a telefonický kontakt na mobilný telefón. Doručenie sa môže uskutočniť kedykoľvek počas pracovného dňa, spravidla medzi 8.00 až 18.00 hod.

b. ak nie je tovar na sklade, resp. svieti jeho približný dátum naskladnenia, bude predávajúci informovať kupujúceho a termíne dodania. V prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci obratom informovaný. Udané termíny sú vždy definované ako predpokladané dodacie termíny.

5.3 O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.4 Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho – ak je dohodnutá platba na základe platby prostredníctvom služby TatraPay, resp. prevodom cez terminál Besteron, vkladom na účet v hotovosti.

5.5 Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho servis (napr. Inštalácia operačného systému, resp. antivírusového programu), ak sa kupujúci a predávajúci nehodnú inak.

5,6 Tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho až po riadnom pripísaní peňažných prostriedkov na úcet Predávajúceho

6. Doprava

6.1 Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.bollesafety.sk je štandardne vykonávaný v rámci Slovenskej resp. Českej republiky.

6.2 Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:

a. v rámci SR a ČR rozvoz kuriérskou službou GLS.
b. osobný odber tovaru možný nie je

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade, ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

6.5 V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) nie je tovar poistený.

6.6 S tovarom dodá predávajúci kupujúcemu elektronickú faktúru (daňový doklad), ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list. Faktúra sa posiela emailom, spravidla do 5 pracovných dní. Tento doklad si môžete uplatniť takisto pri prípadnej reklamácii tovaru.

6.7 Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatí kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.8 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.

6.9 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

6.10 Poplatky za dodanie tovaru do 10 kg sú nasledovné:

 • ZADARMO - doprava v SR pri jednej objednávke nad 60 EUR s DPH alebo pri jednotlivých produktoch podľa bodu 3.6. Doprava v ČR je bezplatná nad 2,000 Kč.
 • 4,5 EUR s DPH v SR resp. 182 Kč pre ČR - doprava bude pripočítaná, ak suma objednávky nie je nad 60 EUR s DPH pre SR alebo 2 000 Kč pre ČR

7. Záruky a reklamácie

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a obchodnými podmienkami predávajúceho.

7.2 Ak výrobca neurčuje inak, záručná doba na ponúkaný tovar v internetovom obchode www.bollesafety.sk je 24 mesiacov, životnosť batériových článkov je 12 mesiacov. Ako záručný list slúži faktúra a dodací list. vzoru formulára pre vrátenie tovaru sa nachádza tu:formular pre vratenie tovaru

7.3 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď pred prvým použitím výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním (batéria, mechanické poškriabanie zorníka a podobne).

7.5 Záručné opravy sú vykonávané vlastným servisným strediskom.
Pred samotným zadaním reklamácie si prosím vopred vyžiadajte postup reklamačného procesu na emailovej adrese obchod
@bollesafety.sk.
7.6 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup kde kupujúci kontaktuje priamo spol. Aventys, kde mu na základe nákupného dokladu vykonajú záručnú opravu resp. výmenu tovaru za nový. V prípade, že tovar vykazuje rovnakú závadu a bol 3-krát opravovaný v rámci záruky, má kupujúci právo požadovať nový tovar alebo vrátenie plnej sumy. V tomto prípade bude neodkladne informovať predávajúceho. Nový tovar bude kupujúcemu doručený priamo zo servisného strediska s novou 24 mesačnou zárukou. Pri vrátení plnej sumy bude táto poukázaná na účet kupujúceho v rámci ukončenia reklamačného konania.
7.7 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak, aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy. Pokiaľ to záručné stredisko požaduje, je nutné k tovaru priložiť kópiu nákupného dokladu alebo tento doklad poslať mailom do servisného strediska.

7.8 Oprávnená záručná oprava je bezplatná, kupujúci však znáša náklady spojené s dopravou do servisného strediska a taktiež späť.
7.9 Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť dodaného tovaru, jeho parametre a vlastnosti a neodkladne informovať o prípadných nesúladoch predávajúceho. Po vzájomnej dohode je možné nesprávne dodaný tovar vrátiť na náklady predávajúceho, pokiaľ tovar nebol použitý, tzn. otvorená originálna krabica resp. nebola porušená ochranná plomba. V opačnom prípade tovar vrátiť možné nie je.

7.10 Miesto reklamácie. Všetky reklamácie chybného tovaru prebiehajú výhradne cez servisné stredisko Aventys, ktoré je ako jediné oprávnené vykonávať záručné opravy.

Adresa je Chalúpkova 156/19  02204 Čadca tel. +421 908 497 681.

 

Upozorňujeme zákazníkov, že zásielky na dobierku nepreberáme !

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu asus-shop.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu na stránke bollesafety.sk v rámci internetovej predajne, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

8.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

8.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod asus-shop.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail 
obchod@bollesafety.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.
Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

8.5 Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)
1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Zoznam osobných údajov - meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, prihlasovacie údaje zákazníka.
3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
4. Príjemcovia pošta, kuriér, webhosting.
5. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt, prihlasovacie údaje) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
6. Doba uchovávania osobných údajov – je do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedených vyššie.
7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.
8.6
Informačná povinnosť prevádzkovateľa :
Aventys s.r.o. Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava
Pri realizácii našej práce a povinností získavame Vaše osobné údaje priamo od Vás,
Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca alebo jemu blízkou osobou.
Zásady ochrany osobných údajov
Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou smernicou a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené a poučené (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou smernicou prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje budú zálohované. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.
Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.
Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácií o účeloch spracúvania.
Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?
Kategória príjemcov:

• orgány štátnej správy a verejnej moci

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?
Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania prosím kontaktuje prevádzkovateľa.
Aké máte práva?
Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

9. Ďalšie ustanovenia

9.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.2 Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti v špecifikácii produktov, ktoré sú uvedené v popise. Kupujúci si môže presné parametre overiť na korporátnych stránkach asus.com, prípadne sa na špecifickú vlastnosť produktu informovať mailom alebo telefonicky.

 

 

10. Poučenie o právach kupujúceho pri nákupe cez internet

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2004 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho. Toto neplatí pri nákupe na IČO.

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
 • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. úprava výrobku na mieru, vyhotovenie dioptrických okuliarov a pomôcok a podobne
 • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
V súlade so zákonom má kupujúci (spotrebiteľ) právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

- okamžite kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

- ak bol tovar dodaný a kupujúci (spotrebiteľ) ho prevzal, vrátenie je možné uskutočniť za nasledujúcich podmienok:

 1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 2. tovar musí byť nenosený, nepoškodený, bez známok opotrebenia.
 3. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
 • o vrátení tovaru informuje kupujúci predávajúceho, predávajúci zabezpečí zvoz tovaru kuriérskou službou.
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.
 • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený naspäť

11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov


Spotrebiteľ môže využiť tento inštitút podľa zákona 391/2015Z.z. o alternatívnom riešení sporov (ARS). Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov:
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1


 

 

16.11.2021

Aventys s.r.o.


Aventys sro
autorizovaný dovozce Bollé safety pro ČR & SR

Karpatské náměstí 10A

831 06 Bratislava
tel. +421 911 622 118
email: obchod@bollesafety.sk
web:

www.bollesafety.sk

www.bollesafety.cz


IČO: 46963570
DIČ: 2023680263
IČ DPH: SK2023680263